-0.7 C
New York
3 Mars 2021

Coronavirus

Redaksia

[corona country=”Albania” title=”Shqipëri” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Italy” title=”Itali” style=”4″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Spain” title=”Spanjë” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Germany” title=”Gjermani” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”USA” title=”Shtetet e Bashkuara të Amerikës” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”China” title=”Kinë” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”France” title=”Francë” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Greece” title=”Greqi” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Iran” title=”Iran” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Turkey” title=”Turqi” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Croatia” title=”Kroaci” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]

[corona country=”Belgium” title=”Belgjike” style=”1″ label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]


[corona title=”Statistika në mbarë botën” style=”4″ dark_mode=”no” label_total=”Total” label_confirmed=”Të infektuar” label_deaths=”Të vdekur” label_recovered=”Të shëruar”]