Coronavirus

Shqipëri

Të infektuar
5,889
Të vdekur
182
Të shëruar
3,123
Active
2,584
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Itali

Të infektuar
248,803
Të vdekur
35,181
Të shëruar
200,976
Active
12,646
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Spanjë

Të infektuar
352,847
Të vdekur
28,499
Të shëruar
0
Active
324,348
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Gjermani

Të infektuar
214,104
Të vdekur
9,245
Të shëruar
196,100
Active
8,759
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Të infektuar
4,973,741
+173
Të vdekur
161,607
+6
Të shëruar
2,540,880
Active
2,271,254
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Kinë

Të infektuar
84,528
+37
Të vdekur
4,634
Të shëruar
79,057
Active
837
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Francë

Të infektuar
194,029
Të vdekur
30,305
Të shëruar
82,166
Active
81,558
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Greqi

Të infektuar
4,974
Të vdekur
210
Të shëruar
1,374
Active
3,390
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Iran

Të infektuar
317,483
Të vdekur
17,802
Të shëruar
274,932
Active
24,749
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Turqi

Të infektuar
236,112
Të vdekur
5,784
Të shëruar
219,506
Active
10,822
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Kroaci

Të infektuar
5,376
Të vdekur
154
Të shëruar
4,589
Active
633
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Belgjike

Të infektuar
71,158
+510
Të vdekur
9,859
+7
Të shëruar
17,661
Active
43,638
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)

Statistika në mbarë botën

Të infektuar
18,979,850
+14,371
Të vdekur
711,277
+990
Të shëruar
12,171,965
Active
6,096,608
Last updated: 6 Gusht 2020 - 06:42 (+00:00)